Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

[Retrat d'estudi]

Reproducció d'un retrat d'estudi de tres noies.

Εκτεταμένες πληροφορίες