Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Vaccination

Doctors were sympathetic - but imperturbable . An ounce of prevention is worth a pound of anguish . _x000D_
_x000D_1950s