Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Anoniem, glascliché huwelijksportret van jong echtpaar, in decor met bloemen, s.d.

Anoniem, glascliché huwelijksportret van jong echtpaar, in decor met bloemen, s.d.

Εκτεταμένες πληροφορίες