Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Borstplaat (' Do') van Kendo-pak

-beschermt ribben, borstbeen en maag. gemaakt van leer bedekt met   bamboe of van plastiek (in dit geval)