Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

[Sevilla. Fiesta de Primavera. Semana Santa y Feria. 1.927]

Colección Casa Macarrón (Madrid)