Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Heraldo de Zamora : Diario de la tarde. Defensor de los intereses morales y materiales de la provincia: Año XXXVI Siglo II Número 11608 - 1932 agosto 18

Copia digital. Madrid: Ministerio de Cultura. Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, 2004