Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Bloms bodega

Bloms bodega


Innskrift:Nede i h.hj.: Heyerdahl 88 (Primær)