Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Zanimivi Izolani - Mojca Fatur

Gostja 29. srečanja v nizu mesečnih večernih klepetov z »Zanimivimi Izolani« je bila Mojca Fatur.

Εκτεταμένες πληροφορίες