Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Church Street, Croft House

Undated. Colour photograph of Croft House on Church Street, best known for being the birthplace in 1852 of future Prime Minister Herbert Henry Asquith. A lamp post, painted white, is seen in the gardens. Photograph from the David Atkinson Archive.

Εκτεταμένες πληροφορίες