Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Stonegate Road, Snow White Laundry

9th September 1938. View showing the business of Snow White Laundry which was off no 8 Stonegate Road.