Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Silver Royd Terrace nos. 8 - 14

17th October 1968 Image shows a row of four double fronted back-to-back terraced houses flanked by shared outside toilet blocks. Fabric hangs to dry on a line stretched across the entrance to number 10.