Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Vauxhall Gardens, Vauxhall

Vauxhall Gardens, Vauxhall. Humorous scene showing the various forms of entertainment in the grove at the centre of the Gardens as illustrated by Doyle.
The Pleasure Gardens are now marked by Tyers Street and Spring Gardens.

Lithograph from a drawing by Doyle,1849.