Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Crystal Palace, Sydenham, Upper Norwood

Grand Parade, Crystal Palace. View looking south. The main entrance to the Palace on the left.

Postcard, c.1922