Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Ruskin Park, Denmark Hill, Loughborough Junction

Ruskin Park, Denmark Hill, was named after the artist John Ruskin who lived nearby from 1823 to 1871. This view shows the brick pergola on the right next to the bowling green.

Photograph from The Borough Pocket Guides, No 447 for Lambeth, 1910

Εκτεταμένες πληροφορίες