Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

earthenware, tea bowl

Artist: Tanzan (1813 - 1887), potter; Date(s): circa 1950 - 1887; Classification(s): earthenware, tea bowl, throwing; Acquisition: bought by Brangwyn, Frank, 1934-09-20, purchased with the Glaisher Fund [C.147-1934] Description: Footed earthenware tea bowl, thrown, turned and sliced. Spiral in foot ring. Pale buff glaze decorated in black with two Japanese storks on tree, with leaf sprays, imitating an ink drawing.