Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

coin, Dineros jaqueses, Medieval, Iberian Peninsula, Crown of Catalonia-Aragon, Aragon

Artist: James II (1291-1327), ruler; Date(s): 1291 - 1327; Classification(s): coin, Dineros jaqueses, Medieval, Iberian Peninsula, Crown of Catalonia-Aragon, Aragon; Acquisition: unknown, 1908 [CM.ME.29-R]