Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

coin, As, Roman Imperial

Artist: Gordian III (238-44), ruler; Date(s): 240; Classification(s): coin, As, Roman Imperial; Acquisition: given by Gutteridge, H.C., Professor, 1939-03-11 [CM.50.505-1939]