Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

token, halfpenny, tokens, 18th-century Tokens, Shropshire

Artist: uncertain, issuer; Date(s): 1792; Classification(s): token, halfpenny, tokens, 18th-century Tokens, Shropshire; Acquisition: loan by Selwyn College, 2007-11-10 [CM.SL.55-R]