Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

embroidery, sampler

Artist: Unknown; Date(s): circa 1401 - circa 1501; Classification(s): embroidery, sampler, weaving, Linen sampler embroidered with polychrome silks in pattern darning and running stitch. One edge has a selvedge the others are either damaged or incomplete. The sampler is mounted on a linen backing.; Acquisition: given by Wace, A.J.B. Professor, given by Professor A.J.B. Wace [T.166-1946] Description: Linen sampler embroidered with polychrome silks (mainly blue and red) in pattern darning and running stitch. One edge has a selvedge the others are either damaged or incomplete. The sampler is mounted on a linen backing. There is a great variety of patterns present on this sampler including a repertoire of 'X' and 'S' interlacing patterns, geometrical motifs and bands as 'spot motifs'.