Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

coin, large cash, Far Eastern, China, Northern Song, Large coin

Artist: Hui Zong (1101-25), ruler; Date(s): 1111 - 1117; Classification(s): coin, large cash, Far Eastern, China, Northern Song, Large coin; Acquisition: unknown, 1908 [CM.FE.754-R]