Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Calf and sheep

Artist: Morland, George, painter - British artist, 1763-1804; Classification(s): painting, painting, painting (image-making), oil on canvas; Acquisition: bequeathed by Mesman, Daniel, 1834 [13]