Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

coin, large cash, Far Eastern, China, Southern Song, Large coin

Artist: Gao Zong (1127-62), ruler; Date(s): 1131 - 1162; Classification(s): coin, large cash, Far Eastern, China, Southern Song, Large coin; Acquisition: transferred by Ashmolean Museum, 1955-05-11 [CM.FE.817-R]