Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

coin, ? rupee, Indian, Princely States, Bombay Presidency

Artist: Anonymous, ruler; Date(s): 1759 - 1806; Classification(s): coin, ? rupee, Indian, Princely States, Bombay Presidency; Acquisition: unknown, 1908 [CM.IN.4439-R]