Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Mio padre!

Verdi, Giuseppe da “Rigoletto”, registrazione in studio, analogica, .

Εκτεταμένες πληροφορίες