Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Απόσπασμα από το ποιήμα Γειτονιές του κόσμου του Γιάννη Ρίτσου