Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Salk Vaccine Secured

Records of this digital collection were assembled to document the work of the UN Special Committee on the Problem of Hungary established on January 10, 1957 by the United Nations General Assembly for the purpose of investigating the 1956 Hungarian revolution.