Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Außenaufnahme

Fassade des "Aki" in der Hardenbergstraße; Ankündigung des Films "Der Schlafwagenmörder"; Bemerkungen: Konterstriche

Εκτεταμένες πληροφορίες