Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Receptie na afloop van de plechtigheid rond de opheffing van de Prinses Irenebrigade in de grote zaal van de toenmalige Clingendaalkazerne. Op de voorgrond een kapitein van
de Brigade in gesprek met een vrouw.