Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Leerdam Serica

Leerdam Serica, Rosenthal-collectie


Bol, massief met 4 horizontale gematteerde zaagsneden


uitv. N.V. Glasfabriek Royal Leerdam


Leerdam Serica, Rosenthal-collectie, bol, mass. m. 4 gematteerde zaagsneden