Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Onbekend

Vaas


grote groene smalle vaas


geslepen acht kantige voet, daarboven 8 facetten, dan glad naar de bovenkant


Vaas 1033, meerblauw