Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

No title

Een blauw-wit scheerbekken. In het centrum van het scheerbekken staan strooibloemen en de rand is versierd met met voluten waarop bloemen en vullingen met kikkerdril.

CC BY-NC (ανοίγει σε νέο παράθυρο)

Παρέχεται από Museum Martena