Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Petrus

Petrus bidt met gevouwen handen in een grot. Op de voorgrond twee sleutels en een boek.