Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Portret van H.J. Roullaud (1729-1790), borststuk en profil naar rechts, silhouet

Εκτεταμένες πληροφορίες