Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Dame med strikketøj. En af kunstnerens søstre (?)

CC0 (ανοίγει σε νέο παράθυρο)

Παρέχεται από Statens Museum for Kunst

Εκτεταμένες πληροφορίες