Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Νοικοκυρά τί πρέπει να γνωρίζη, η

Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, καλή συμπεριφορά. Η τελειοτέρα και πληρεστέρα οικενειακή εγκυκλοπαίδεια.

Τιμή τεύχους αποτελούμενου από δύο φυλλάδια: 12 δρχ, τιμή τεύχους από 4 φυλλάδια: 24 δρχ, συνδρομή για όλο το έργο: 250 δρχ