Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Συνεξόριστοι. Από αριστερά: Μάνος Κατράκης, Δημήτρης Φωτιάδης, Μπαλαδήμας, Τζαβαλάς Καρούσος, Γιολάσης, Ηλιάδης. Κάτω δεξιά ο Γιάννης Ρίτσος.

Αης Στράτης Αύγουστος 1950 - Δεκέμβρης 1951. Από αριστερά προς τα δεξιά: Κατράκης, Φωτιάδης, Μπαλαδήμας, Καρούσος, Γιολάσης, Ηλιάδης. Κάτω δεξιά Ρίτσος.