Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Ελληνική κατοχή της Σμύρνης. Εμβολιασμός σε φτωχή συνοικία.

On vaccine dans un quartier pauvre.