Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Dichaea laxa (Ruiz & Pav.) Poepp. & Endl.

Photographiert für IDC / Reichenbach-Herbar.