Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Fantasía sobre melodías populares escocesas para violín y orquesta op 46 "Fantasía Escocesa" (reducción para violín y piano)

Fantasie unter freier Benutzungschottischer Volksmelodien for violin and orchestra op 46 'Schottische Fantasie' (violin and piano reduction)

Introducción. Grave