Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Plano medio de Paul Rubinstein y Eva Rubinstein posando dentro del carrito

La fotografía no se encuentra en el archivo, es propiedad de Eva Rubinstein.


Fotografía