Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Carta dirigida a Aniela y Arthur Rubinstein

La autora les manda recuerdos


CARTA


2 pag.


Tarjeta manuscrita