Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Carta dirigida a William T. Lovered (Director de Publicidad de A

Aniela Rubinstein comenta que Arthur Rubinstein no está del todo de acuerdo con celebrar su debut como escritor en el mismo sitio en que ha celebrado la mayoría de sus conciertos, el Carnegie Hall


CARTA


Esta carta es la respuesta a AR-LET-06775.


1 pag.


Borrador de carta mecanografiada