Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Notizia tratta dal Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 13-02-1945

Notizia relativa a Brescia (Brescia) riguardante "Bagnoli Sergio - Vicebrigadiere", contenuta nella pagina 10 del Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 13-02-1945