Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Notizia tratta dal Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 28-03-1945

Notizia relativa a "Attività dei banditi e dei ribelli" a Legnano (Milano) riguardante "S. Bernardino - Cascina", contenuta nella pagina 27 del Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 28-03-1945