Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Notizia tratta dal Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 28-03-1945

Notizia relativa a "Attività dei banditi e dei ribelli" a S. Donato (Milano) riguardante "Guardia Nazionale Repubblicana (G.N.R.)", contenuta nella pagina 29 del Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 28-03-1945