Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Notizia tratta dal Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 08-03-1945

Notizia relativa a Binasco (Milano), contenuta nella pagina 9 del Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 08-03-1945