Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Notizia tratta dal Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 28-07-1944

Notizia relativa a "Attività dei banditi e dei ribelli" a Sovere (Bergamo), contenuta nella pagina 16 del Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 28-07-1944