Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Notizia tratta dal Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 15-09-1944

Notizia relativa a "Attività sovversiva e antinazionale" a Trieste (Trieste) riguardante "De Vita Giuseppe", contenuta nella pagina 30 del Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 15-09-1944