Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Notizia tratta dal Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 22-10-1944

Notizia relativa a "Ordine e spirito pubblico" a Pieve di Teco (Imperia) riguardante "Sini Domenico - Capo Banda", contenuta nella pagina 7 del Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 22-10-1944