Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Notizia tratta dal Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 20-11-1944

Notizia relativa a Sesto S. Giovanni (Milano) riguardante "Comitato di Agitazione della Falk", contenuta nella pagina 13 del Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 20-11-1944